3
2
1
WIZY DO TURCJI

turcjaWjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy.

Wizę można uzyskać za pośrednictwem naszego doradcy lub wypełniając widoczny tutaj formularz wizowy.

Wiza turystyczna:
Wiza turystyczna upoważnia do pobytu na terenie Turcji przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSZ Turcji paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka:

1. okres ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu. Od 1 stycznia 2015 r. wymagana ważność paszportu przy wjeździe będzie wynosiła 60 dni od daty wygaśnięcia wizy.
2. dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji.

Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

Uwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych mogą uzyskać wizę tylko w tureckiej placówce konsularnej.

Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

FORMULARZ WIZOWY - wybierz kraj aplikacji o wizę

  • DO TURCJI
  • DO WIETNAMU
  • DO CHIN
  • DO ROSJI
  • DO INDII

WIZY DO TURCJI

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar

WIZY DO WIETNAMU

KobietaMężczyzna
Calendar
PojedynczaWielokrotna
Calendar
Calendar

WIZY DO CHIN

MężczyznaKobieta
Calendar
Zameldowanie/Zamieszkanie
Zatrudnienie
Dane dot. rodziny
Członek Twojej rodziny (małżonek/rodzic/dziecko)
TakNie
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
Dane dot. wizy
TakNie
Calendar
Calendar
TakNie
Jeśli tak proszę podać szczegóły
Calendar
TakNie
Czy cierpi Pan/i na którąś z wymienionych chorób:
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
Jeśli tak podaj dane osoby wypełniającej
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO ROSJI

MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
TakNie
Calendar
TakNie
Calendar
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Twoje dane teleadresowe
TakNie
Jeśli tak podaj dane jednego z nich
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
Calendar
12wiele
Dane dotyczące organu zapraszającego
Znam szczegóły organizacji (wypełnij poniżej)Nie znam, wypełnijcie za mnie
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO INDII

TakNie
MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia ojca
Miejsce urodzenia matki
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Adres zameldowania
TakNie
Dane dotyczące miejsca zatrudnienia
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
PojedynczaPodwójnaPotrójnaWielokrotna
Calendar
Calendar
Jeśli wybrałeś cel podróży turystyczny wypełnij poniżej
Dane hotelu (jeśli posiadasz)
Jeśli wybrałeś cel podróży inny niż turystyczny wypełnij poniżej
Adres organizacji zapraszającej
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Twoje dane kontaktowe

KONTAKT Z DORADCĄ

KONTAKT SKONTATUJ SIE Z DORADCA

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci podjąć najistotniejsze decyzje związane z planowanym wyjazdem oraz zaproponujemy najdogodniejsze rozwiązania.