3
2
1
WIZY DO ROSJI

rosjaObywatele RP zobowiązani są mieć wizę uprawniającą do wjazdu na teren Chin.

Wizę można uzyskać za pośrednictwem naszego doradcy lub wypełniając widoczny tutaj formularz wizowy.

 Wymagane dokumenty:

Formularz wizowy musi być wypełniony w komputerze i wydrukowany. Formularz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę. Nie są przymowane kwestionariusze nadesłane faksem.

Jedno zdjęcie paszportowe

 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
 • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby
 • twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
 • twarz nie może być zasłonięta włosami.

Paszport ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

Ponadto aby ubiegać się o wizę należy złożyć:
- w przypadku wizy turystycznej (wystawionej maksymalnie na 30 dni): umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
- w przypadku wizy tranzytowej (jedno lub dwukrotna do 10 dni): paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji;
- w przypadku wizy służbowej: dla członków delegacji oficjalnych – zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopia), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji;
- w celu podjęcia studiów na okres do 90 dni - zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopia), wystawione przez rosyjską uczelnię, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;
- w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni -  oryginał zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji;
w przypadku wizy biznesowej (do 90 dni)-  zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopia), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę  prawną,  zarejestrowaną  na  terenie  Federacji   Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej
- w przypadku dziennikarzy zamierzających pracować na terenie Federacji Rosyjskiej: oryginał zadania redakcyjnego oraz legitymację dziennikarską - wiza do 90 dni
- w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania
, do osoby chorej lub na pogrzeb (do 90 dni) – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub  władze rosyjskie (oryginał lub kopia)
- w przypadku wyjazdu na groby krewnych (do 14 dni)– dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopia).
- w przypadku wizy prywatnej – zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa;

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji
adres prawny
NIP
cel wjazdu cudzoziemca do Rosji
podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu
dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, miejsce zamieszkania)
okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
 

FORMULARZ WIZOWY - wybierz kraj aplikacji o wizę

 • DO TURCJI
 • DO WIETNAMU
 • DO CHIN
 • DO ROSJI
 • DO INDII

WIZY DO TURCJI

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar

WIZY DO WIETNAMU

KobietaMężczyzna
Calendar
PojedynczaWielokrotna
Calendar
Calendar

WIZY DO CHIN

MężczyznaKobieta
Calendar
Zameldowanie/Zamieszkanie
Zatrudnienie
Dane dot. rodziny
Członek Twojej rodziny (małżonek/rodzic/dziecko)
TakNie
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
Dane dot. wizy
TakNie
Calendar
Calendar
TakNie
Jeśli tak proszę podać szczegóły
Calendar
TakNie
Czy cierpi Pan/i na którąś z wymienionych chorób:
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
Jeśli tak podaj dane osoby wypełniającej
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO ROSJI

MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
TakNie
Calendar
TakNie
Calendar
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Twoje dane teleadresowe
TakNie
Jeśli tak podaj dane jednego z nich
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
Calendar
12wiele
Dane dotyczące organu zapraszającego
Znam szczegóły organizacji (wypełnij poniżej)Nie znam, wypełnijcie za mnie
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO INDII

TakNie
MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia ojca
Miejsce urodzenia matki
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Adres zameldowania
TakNie
Dane dotyczące miejsca zatrudnienia
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
PojedynczaPodwójnaPotrójnaWielokrotna
Calendar
Calendar
Jeśli wybrałeś cel podróży turystyczny wypełnij poniżej
Dane hotelu (jeśli posiadasz)
Jeśli wybrałeś cel podróży inny niż turystyczny wypełnij poniżej
Adres organizacji zapraszającej
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Twoje dane kontaktowe

KONTAKT Z DORADCĄ

KONTAKT SKONTATUJ SIE Z DORADCA

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci podjąć najistotniejsze decyzje związane z planowanym wyjazdem oraz zaproponujemy najdogodniejsze rozwiązania.