3
2
1
WIZY DO INDII

indieObywatele RP zobowiązani są mieć wizę uprawniającą do wjazdu na teren Indii.

Wizę można uzyskać za pośrednictwem naszego doradcy lub wypełniając widoczny tutaj formularz wizowy.

Rodzaje wiz do Indii:

Wiza turystyczna: przeznaczona dla osób, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych. Wiza turystyczna do Indii wydawana jest na 180 dni i jest ważna od momentu wydania, a nie od momentu przyjazdu do Indii. 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku wizowego.

2. Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5 cm) - biometryczne.

3. Paszport ważny minimum 180 dni - 2 wolne strony obok siebie.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

Wiza biznesowa: przeznaczona dla osób, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych: spotkania biznesowe, negocjacje, podpisanie umowy z firmą indyjską, udział w szkoleniu itd. Wiza turystyczna do Indii wydawana jest na 180 dni i jest ważna – uwaga – od momentu wydania, a nie od momentu przyjazdu do Indii.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku wizowego.

2. Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5 cm) - biometryczne.

3. Oryginał paszportu.

4. Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony).

5. Zaproszenie od firmy indyjskiej. Zaproszenie powinno zawierać:

a). dane osoby ubiegającej się o wizę: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, stanowisko zajmowane w firmie,

b). informacje dotyczące planowanej podróży: data wjazdu i wyjazdu, ilość planowanych wjazdów,

c). krótka informacja dotycząca celu wizyty w Indiach,

f). nazwa, adres oraz dane rejestrowe zagranicznej firmy zapraszającej,

6. Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony. Pismo delegujące powinno zawierać:

a). dane osoby ubiegającej się o wizę: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, stanowisko zajmowane w firmie,

b). informacje dotyczące planowanej podróży: data wjazdu i wyjazdu, ilość planowanych wjazdów,

c). krótka informacja dotycząca celu wizyty w Indiach,

d). zobowiązanie firmy, w której zatrudniony jest aplikujący, wzięcia odpowiedzialności za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach,

e). pismo powinno być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez osobę uprawnioną, opatrzone pieczątką firmową oraz zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie.

FORMULARZ WIZOWY - wybierz kraj aplikacji o wizę

  • DO TURCJI
  • DO WIETNAMU
  • DO CHIN
  • DO ROSJI
  • DO INDII

WIZY DO TURCJI

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar

WIZY DO WIETNAMU

KobietaMężczyzna
Calendar
PojedynczaWielokrotna
Calendar
Calendar

WIZY DO CHIN

MężczyznaKobieta
Calendar
Zameldowanie/Zamieszkanie
Zatrudnienie
Dane dot. rodziny
Członek Twojej rodziny (małżonek/rodzic/dziecko)
TakNie
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
Dane dot. wizy
TakNie
Calendar
Calendar
TakNie
Jeśli tak proszę podać szczegóły
Calendar
TakNie
Czy cierpi Pan/i na którąś z wymienionych chorób:
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
Jeśli tak podaj dane osoby wypełniającej
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO ROSJI

MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
TakNie
Calendar
TakNie
Calendar
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Twoje dane teleadresowe
TakNie
Jeśli tak podaj dane jednego z nich
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
Calendar
12wiele
Dane dotyczące organu zapraszającego
Znam szczegóły organizacji (wypełnij poniżej)Nie znam, wypełnijcie za mnie
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO INDII

TakNie
MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia ojca
Miejsce urodzenia matki
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Adres zameldowania
TakNie
Dane dotyczące miejsca zatrudnienia
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
PojedynczaPodwójnaPotrójnaWielokrotna
Calendar
Calendar
Jeśli wybrałeś cel podróży turystyczny wypełnij poniżej
Dane hotelu (jeśli posiadasz)
Jeśli wybrałeś cel podróży inny niż turystyczny wypełnij poniżej
Adres organizacji zapraszającej
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Twoje dane kontaktowe

KONTAKT Z DORADCĄ

KONTAKT SKONTATUJ SIE Z DORADCA

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci podjąć najistotniejsze decyzje związane z planowanym wyjazdem oraz zaproponujemy najdogodniejsze rozwiązania.