3
2
1
WIZY DO CHIN

chinyObywatele RP zobowiązani są mieć wizę uprawniającą do wjazdu na teren Chin.

Wizę można uzyskać za pośrednictwem naszego doradcy lub wypełniając widoczny tutaj formularz wizowy.

Dokumenty wymagane dla każdego rodzaju wiz:

  • Paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży. W dniu złożenia go w Wydziale Konsularnym ważność tego dokumentu musi wynosić jeszcze przynajmniej 6 miesięcy. Paszport musi posiadać przynajmniej 2 wolne kartki. 
  • 1x fotografia kolorowa, twarz na wprost - "biometryczna".
  • Wniosek wizowy - należy go wypełnić czytelnie, wpisując prawdziwe i kompletne dane. Wypełniając formularz, można się posługiwać jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub chińskim. Każde pole formularza musi być wypełnione. W przypadku, gdy któreś z pól nie dotyczy aplikującego, należy wpisać "none" lub n/a". 
  • Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu (jeśli posiadasz)
  • Cudzoziemcy: Karta pobytu w Polsce (ORYGINAŁ do wglądu!) oraz wypełniony suplement wniosku.

Rodzaje wiz do Chin

Wiza turystyczna: podróż do Chin w celach turystycznych. Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów.

Wiza służbowa: wizyta na zaproszenie (w tym: kontakty handlowe, współpraca naukowo-techniczna, wymiana kulturalna); kursy, szkolenia i praktyki.
Do wizy służbowej oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić aktualne zaproszenie z Chin. Osoby ubiegające się o wizę wielokrotną muszą przedstawić oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucję w Chinach. Marynarze wyjeżdżający do portu w Chinach powinni dodatkowo przedstawić książeczkę marynarza oraz pismo od armatora.

Wiza studencka: przeznaczona dla chcących podjąć studia w Chinach.
Do wizy studenckiej oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić:
Zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach - WYMAGANY ORYGINAŁ!
Wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach
Formularz badań lekarskich
Karta pobytu w Polsce (w przypadku cudzoziemców) - WYMAGANY ORYGINAŁ!

Uwaga: posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza pracownicza: przeznaczona dla chcących podjąć pracę w Chinach. 
Do wizy pracowniczej oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić:
Formularz badań lekarskich
Cudzoziemcy: Karta pobytu w Polsce (ORYGINAŁ do wglądu!) oraz wypełniony suplement do wniosku
Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca, wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL - WYMAGANY ORYGINAŁ
Zaproszenie od firmy z Chin zatrudniającej aplikanta - WYMAGANY ORYGINAŁ
UWAGA: Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza tranzytowa: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.
Do wizy tranzytowej oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.

FORMULARZ WIZOWY - wybierz kraj aplikacji o wizę

  • DO TURCJI
  • DO WIETNAMU
  • DO CHIN
  • DO ROSJI
  • DO INDII

WIZY DO TURCJI

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar

WIZY DO WIETNAMU

KobietaMężczyzna
Calendar
PojedynczaWielokrotna
Calendar
Calendar

WIZY DO CHIN

MężczyznaKobieta
Calendar
Zameldowanie/Zamieszkanie
Zatrudnienie
Dane dot. rodziny
Członek Twojej rodziny (małżonek/rodzic/dziecko)
TakNie
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
Dane dot. wizy
TakNie
Calendar
Calendar
TakNie
Jeśli tak proszę podać szczegóły
Calendar
TakNie
Czy cierpi Pan/i na którąś z wymienionych chorób:
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
TakNie
Jeśli tak podaj dane osoby wypełniającej
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO ROSJI

MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
TakNie
Calendar
TakNie
Calendar
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Twoje dane teleadresowe
TakNie
Jeśli tak podaj dane jednego z nich
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
Calendar
12wiele
Dane dotyczące organu zapraszającego
Znam szczegóły organizacji (wypełnij poniżej)Nie znam, wypełnijcie za mnie
Twoje dane kontaktowe

WIZY DO INDII

TakNie
MężczyznaKobieta
Calendar
Miejsce urodzenia
Miejsce urodzenia ojca
Miejsce urodzenia matki
Calendar
Calendar
Miejsce wydania paszportu
Adres zameldowania
TakNie
Dane dotyczące miejsca zatrudnienia
Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach
PojedynczaPodwójnaPotrójnaWielokrotna
Calendar
Calendar
Jeśli wybrałeś cel podróży turystyczny wypełnij poniżej
Dane hotelu (jeśli posiadasz)
Jeśli wybrałeś cel podróży inny niż turystyczny wypełnij poniżej
Adres organizacji zapraszającej
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Calendar
TakNie
Jeśli tak wypełnij poniżej
Twoje dane kontaktowe

KONTAKT Z DORADCĄ

KONTAKT SKONTATUJ SIE Z DORADCA

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci podjąć najistotniejsze decyzje związane z planowanym wyjazdem oraz zaproponujemy najdogodniejsze rozwiązania.